Mléčné

Mléčné difuzory jsou vhodné pro rozptýlení světelného toku. Díky některým profilům je možné vytvořit souvislou světelnou linii.