Difuzory

Difuzory slouží k ochraně svítidel před nečistotami a také k rozptýlení světelného toku. Pomocí některých difuzorů je možné dosáhnout souvislé světelné linie.