Kategorie      

Obchodní podmínky

Úvod Dodání zbožíObchodní podmínky

 

Upozornění

Pokud Vám balíček nedorazí do týdne (od objednání na dobírku nebo od zaplacení na účet či online platbou), prosím informujte se e-mailem na obchod@kledu.cz o stavu Vaší objednávky. Objednávky provádějte pouze postupem uvedeným v sekci Jak nakupovat.

Podmínky dodání

Vynakládáme veškeré úsilí pro co nejrychlejší dodání zboží od chvíle objednávky. V případě, že si objednáte zboží, které máme skladem, bude Vám toto zboží odesláno na celém území ČR nejpozději následující pracovní den.

U objednávek, které nebudeme schopni odeslat v termínu lze tento posunout, avšak pouze se souhlasem zákazníka. Zboží je zasíláno dle výběru zákazníka prostřednictvím přepravní společnosti nebo České pošty (cenný balík).

 

Bohužel může dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat zboží ve stanovené lhůtě. V tomto případě Vás budeme vždy kontaktovat a dohodneme se s Vámi na dalším postupu. Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že zboží nebude u dodavatele dostupné. Jestliže bude nedodané zboží předem uhrazeno a dohodneme se s Vámi na stornu objednávky, bude Vám částka za objednávku vrácena do 7 dnů od uskutečnění dohody.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 

Pokud zvolíte jako způsob platby platbu převodem na náš účet, bude pro Vás zboží rezervováno po dobu 7 dnů. Pokud po uplynutí této lhůty nebude celá částka objednávky (včetně poštovného) připsána na náš účet, bude objednávka stornována a zboží vráceno do prodeje.

 

Provozovatel internetového obchodu kledu.cz nenese odpovědnost za zásilky svěřené k dodání přepravní společnosti nebo České poště. V případě nedoručení zásilky nás kontaktujte e-mailem na adrese obchod@kledu.cz, za účelem projednání věci a dohodnutí reklamace služeb. Náhradní zboží Vám zašleme či zaplacenou částku vyplatíme až po vyřízení reklamace u dopravce. O výsledku budete informováni.

V případě poškození zásilky - roztržený či jinak poškozený balík, zásilku od dopravce nepřebírejte nebo dopravce přeberte s výhradou (písemně na doručovacím formuláři) a o tomto nás prosím informujte, abychom mohli věc u dopravce reklamovat.

 

Jestliže není balík poškozený a uvnitř balíků objevíte poškozené zboží, zjevně způsobeného přepravou, je toto nutné reklamovat do 2 pracovních dnů od uskutečnění přepravy.

 

V případě odmítnutí převzetí zásilky zákazníkem, si provozovatel internetového obchodu www.kledu.cz vyhrazuje právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou zásilky k zákazníkovi a zpět.

Storno objednávky

Objednávku je možno stornovat, a to zasláním e-mailu s informací o tom, že chcete svou objednávku zrušit a to do šesti hodin od uskutečnění objednávky. V případě předchozího provedení platby Vám bude vrácena zaslaná částka do 7 dnů. Prosím tedy o důkladné promyšlení objednávky a odeslání této až ve chvíli, kdy jste si jisti, že zboží skutečně chcete.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že došlo ke zjevné chybě v ceně zboží (to znamená, že cena zboží je zjevně nižší, než je pro toto zboží obvyklá).

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu kledu.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona 101/2000 Sb. přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Pouze jméno, příjmení adresa a telefon budou předány dopravci za účelem doručení zboží. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Registrací v obchodě www.kledu.cz vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a použitím Vašich osobních údajů ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Elektroodpad

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona č 185/2001 o odpadech, která řeší problematiku elektrických a elektronických zařízení. Tento zákon stanoví všem výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit a financovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Smyslem a účelem této novely je především zajistit, aby již žádná elektrozařízení neskončila v netříděném komunálním odpadu a na skládkách, ale naopak byla ekologicky recyklována. Tím výrobci, prodejci i kupující pomáhají s ochranou životního prostředí.

Proto si Vás dovolujeme informovat o tom, že v ceně u nás zakoupeného elektronického zboží je již započítán tzv. recyklační poplatek (tedy poplatek za likvidaci historického elektrozařízení).